هزار تومان650.000

 

در طراحی این سفره عمدتا از ظروف کریستال با زیر ساز باکس و پارچه دانتل به همراه حریر استفاده شده ، این سفره که در اینجا پله ای است میتواند کاملا صاف باشد فضا سازی آن در سه خط زیبایی خاصی به آن داده ، میتوان این سفره را در رسته سفره عقد لاکچری قرار داد ، زیرا که سلایق امروزی خیلی به این سفره علاقه مندند ، عمده دیزاین گل این سفره گل های لوسینتوس ، داوودی و لیلیوم میباشد.

مساحت مورد نیاز این سفره 3*4 و هزینه گل آرایی آن 280 هزار تومان می باشد

امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد وجود دارد.

توضیحات