هزار تومان900.000

ظروف سیلور و نقره ای رنگ به کاررفته در این سفره عقد برروی زیرسازی از پارچه و باکس انتخاب مناسبی است برای کسانیکه یک سفره مدرن و به روز میخواهند.حریر به کاررفته در اطراف سفره قاب بسیارزیبایی بوجود آورده که سفره را بسیار ملیح جلوه میدهد.

گل آرایی این سفره عقد مصنوعی بوده و امکان گل آرایی طبیعی نیز وجود دارد.

مساحت مورد نیاز تقریبا 2/5*2/5 می باشد.

 

توضیحات