هزار تومان1.000.000

زیرساز سفره عقدی که در تصویر مشاهده می کنید از آینه،پارچه دانتل،باکس تشکیل شده و برای کسانی که یک سفره با زیرساز آبشاری وبا اختلاف ارتفاع میخواهند مناسب است و همچنین برای سالن هایی که جایگاه کوچک و با اختلاف از سطح زمین دارند انتخاب خوبی است.

هزینه گل آرایی این سفره 280تومان می باشد.

مساحت تقریبی3*3/5 متر می باشد.

توضیحات