هزار تومان700.000

در این سفره عقد از زیرساز دانتل و حریر استفاده شده که زیبایی خاص خودش را دارد. البته به روی باکس ها از آینه استفاده شده. ظروف ترکیبی از کریستال و نقره است. گل آرایی طبیعی و قیمت آن 240 هزار تومان

 

توضیحات