هزار تومان880.000

شاید این سفره و طراحی هندسی آن نیاز زیادی به تعریف ندارد، خود عکس نمایانگر طراحی زیبای آن است ، شروع طبقات پله ای از کف و امتداد خطوط تا عروس و داماد؛ زیبایی خاصی به این سفره داده است و همچنین مساحت آن امکان اجرای آن در منزل را هم می دهد، در این سفره عقد شیک میتوان از گل های داوودی و لوسینتوس بیشتر استفاده کرد.

مساحت مورد نیاز 3*3 و هزینه گل آرایی این سفره 160 هزار تومان می باشد.

توضیحات