هزار تومان500.000

این سفره عقد خانگی از ترکیب ظروف کریستال و سیلور با  زیر ساز آینه است. از حسن های این سفره این است که میتوانید در منزل با فضای کم آن را سفارش دهید. سفره ای که در عکس میبینید بدون گل است اما شما میتوانید هر اندازه که گل میخواهید به ما یا هرجا که دوست دارید سفارش دهید.

مساخت تقریبی سفره 2*2.5 است.

در صورت درخواست شما امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد نیز وجود دارد.

توضیحات