هزار تومان770.000

این سفره عقد در ابعاد کوچک و خانگی اجرا شده.

برای زیرساز از میز گرد و تعداد آینه و برای دیزاین روی سفره عقد از ظروف سیلور و کریستال استفاده کردیم.

گل آرایی این سفره مصنوعیست که بابت آن هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود.

ابعاد تقریبی 1.5 در 2

توضیحات

س