هزار تومان500.000

این سفره عقد ترکیبی از ظروف کریستال و زیرساز آینه است. به دلیل حجم کوچک آن خیلی مناسب برای اجرا در منزل شما و یا محیط های کوچک می باشد. این سفره به دلیل وجود ظروف کریستال جلوه ی خاصی دارد که بدون گل آرایی هم واقعا زیباست. عزیزانی که نمی خواهند هزینه ای بابت گل آرایی سفره داشته باشند این مدل سفره عقد پیشنهاد ماست.

مساحت تقریبی 2*2

در صورت تمایل گل آرایی طبیعی و مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات