هزار تومان880.000

سفره عقد باکس آینه. اجرا در منزل. اندازه ی تقریبی سفره 1.5*2

زیرساز باکس و آینه. ظروف ترکیبی از سیلور و کریستال. گل آرایی مصنوعی همراه با شمع آرایی

امکان گل آرایی طبیعی نیز وجود دارد.

توضیحات