هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد برای زیرساز از باکس های زیادی استفاده شده و حالت پلکانی دارد و این موضوع باعث میشود سفره از سطح زمین فاصله داشته باشد. ظروفی که در این سفره عقد به کار برده شده ظروف سیلور و کریستال است. گل آرایی طبیعیست و هزینه ی آن حدودا 400هزار تومان است.

امکان تغییر رنگ گل وجود دارد.

توضیحات