هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از باکس و آینه به عنوان زیر ساز استفاده شده. انتخاب نوع ظروف ظرافت خاصی را به این سفره بخشیده. ظروف ترکیبی از سیلور و کریستال است. آینه و شمعدان نقره. گل آرایی طبیعی که ترکیب دو رنگ گل لیسین توس است و قیمت آن 340 هزار تومان می باشد. شما میتوانید مقدار، رنگ و نوع گل آن را بنا به سلیقه خودتان سفارش دهید.

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

شمع آرایی با موسسه می باشد.

اندازه تقریبی این سفره 3*2 می باشد.

توضیحات