هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از زیرساز باکس و آینه با دیزاین ظروف سیلور استفاده شده. استفاده از آینه های گرد جلوه ی خاصی به این سفره داده. اندازه تقریبی این سفره 2*2 می باشد . گل آرایی طبیعی و ترکیبی از گل های داوودی و لیلیوم است که حدودا 350 هزار تومان هزینه گل آرایی می شود.

شمع آرایی با موسسه است.

توضیحات