هزار تومان600.000

زیر ساز از باکس و آینه است. مدل چیدمان به شکل مستطیل. ترکیب ظروف از کریستال و استیل. گل آرایی ترکیب گل طبیعی و مصنوعی. قیمت آن حدودا 300 هزار تومان. شمع آرایی با موسسه می باشد.

امکان گل آرایی کلا طبیعی (انواع رنگ ها) و کلا مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات