هزار تومان1.000.000

این سفره عقد استیل دارای طرحی خاص می باشد.

این سفره عقد عمدتا از ظروف استیل تشکیل شده و دارای طرحی خاص است. این سفره عقد جزو سفره عقد هاییست که فضای زیادی برای اجرای آن نیاز است بنابر این شما میتوانید با دنستن مساحت مورد نیاز آن را انتخاب کنید گل آرایی این سفره عقد خاص را میتوان با گل های لیلیوم و داوودی انجام داد. شما میتوانید با هر تم رنگی و هر مقدار که میخواهید گل سفارش دهید.

مساحت مورد نیاز 4*4.5 و هزینه گل آرایی این عکس 650 هزار تومان می باشد.

طاق گل در این سفره هم 250

امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد هم وجود دارد

توضیحات