هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد عموما از ظروف سیلور با زیر ساز آینه استفاده شده. طرح آن طرحی خاص است که امکان اجرای آن را در هر فضایی ممکن می سازد. عمده گل به کار رفته در این سفره عقد رویایی گل لوسینتوس، داوودی و لیلیوم می باشد که شما به سلیقه خودتان می توانید آن را کم یا زیاد کنید و یا رنگ آن را تغییر بدهید یا حتی میتوانید آن را بدون گل سفارش دهید.

مساحت مورد نیاز این سفره تقریبا 4*4 می باشد و هزینه گل آرایی روی قیمت سفره  محاسبه نشده که 480 هزار تومان می باشد.

امکان گل آرایی با گل مصنوعی هم وجود دارد

توضیحات