هزار تومان700.000

این سفره عقد ترکیبی از ظروف کریستال و استیل و زیرساز باکس و آینه است. سفره عقدی کاملا مناسب سالن و باغ و تالار می باشد. گل آرایی این سفره طبیعی می باشد که ترکیبی از گل های رز و لیلیوم و داوودی می باشد. هزینه ی گل آرایی این سفره 400هزار تومان می باشد.

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات