هزار تومان1.000.000

این سفره عقد را میتوانید در تمامی فضاها داشته باشید.به این نوع سفره عقد،سفره عقد سیلور هم میگویند.در زیرساز آن بخاطر رنگ جایگاه عروس وداماد از پارچه سفید استفاده شده است.این سفره عقد میتواند فضاهای عریض شمارا به خوبی پرکند.

مساحت مورد نیاز این سفره تقریبا 6متر می باشد.

هزینه گل آرایی این سفره عقد آینه 300 هزارتومان می باشد.

توضیحات

سفره عقداستیل