هزار تومان700.000

ظروف به کاررفته در این سفره عقدی که مشاهده می کنید عمدتا استیل است که در کنار آن برای جلوه بیش تر از کریستال استفاده شده.شمع آرایی برعهده گروه هنری هوناز می باشد.

هزینه گل آرایی این سفره عقد 300هزارتومان است.بنابه درخواست شما حجم و نوع گل تغییر میکند.

مساحت تقریبی 2*3 می باشد.

توضیحات