هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد عموما از ظروف سیلور استفاده شده است و به حالت طبقه ای است

این سفره عقد در مکان های دارای پله قابل اجرا است و مساحت تقریبی آن 3.5*2 می باشد.

قیمتی که مشاهده می کنید قیمت بدون گل آرایی است. قیمت گل آرایی این سفره تقریبا 480 هزار تومان می باشد و متشکل از گلهای رز، داوودی، لیلیوم و میخک است.

شما میتوانید خودتان گلکار بیاورید یا از ما بخواهید

توضیحات