هزار تومان700.000

در این سفره عقد عمدتا از ظروف استیل استفاده شده که به آن سفره عقد سیلور نیز می گویند. طراحی با آینه های کوچک ، آینه های بزرگ و همچنین استفاده از ظروف کریستال زیبایی خوبی را به سفره عقد اضافه کرده. گل آرایی خود سفره عقد با گل های لوسینتوس و لیلیوم است.

مساحت تقریبی این سفره 3.5*3.5 می باشد و همچنین هزینه گل آرایی .این.250 هزار تومان می باشد

شمع آرایی به عهده سفره عقد هوناز می باشد.

همچنین امکان گل آرایی مصنوعی

توضیحات