هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد طراحی به شکلیست که آینه ها بیشترین نقش را بازی میکنند

در این سفره عقد که از ظروف کریستال و استیل تشکیل شده ، طراحی به شکلیست که آینه ها بیشترین نقش را در آن بازی میکنند ، طرز قرار گیری آینه ها فضای سه بعدی ایجاد میکند به طوریکه د ادر اکثر نقاط روبروی سفره شما میتوانید خود را در آن ببینید ، گل آرایی این سفره زیبایی خاصی به آن بخشیده و گل های آن لوسینتوس و داوودی است ، شما میتوانید رنگ ، مقدار و نوع گل آن را بنا به سلیقه خودتان سفارش دهید.

مساحت مورد نیاز این سفره 3*4 و هزینه گل آرایی اش 560 هزار تومان است

توضیحات