هزار تومان700.000

سفره عقدی که در تصویر مشاهده می کنید از ظروف کریستال تشکیل شده،زیرساز این سفره ترکیبی از باکس و آینه است پایه های استیل به کارررفته جلوه ی این سفره عقد را بیش تر کرده،برای گل آرایی از گل داوودی استفاده شده و امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجوددارد.

هزینه گل آرایی  این سفره 300هزار تومان است.

مساحت تقریبی 3/5*3 میباشد.

توضیحات

سفره عقد کریستال