هزار تومان700.000

زیر ساز این سفره ازآینه تشکیل شده و طراحی مثلثی زیرساز،این روزها مورد بسیار مورد توجه عروس و دامادها میباشد.ظروف به کار رفته در آن عمدتا کریستال است که در کنار آن ظروف سیلور نیز سفره را زیباتر کرده است.

گل آرایی آن طبیعی بوده و از گل لیلیوم و لیسین توس استفاده شده و هزینه آن 250ت است.

شمع آرایی برعهده گروه هوناز است.

مساحت تقریبی2/5*2/5

توضیحات

سفره عقدآینه کریستال