هزار تومان1.000.000

سفره عقدی که ملاحظه می کنید سفره عقد آینه و کریستال می باشد. همانطور که از اسمش پیداست برای زیرساز از آینه استفاده شده و با ظروف کریستال و سیلور و ظروف ملیله نقره اصفهان دیزاین شده است.

اندازه تقریبی سفره 3* 2.5

هزینه ی گل آرایی آن 350 ت است

توضیحات

سفره عقد آینه کریستال