هزار تومان700.000

ظروف به کاررفته در این سفره عقد عمدتا استیل میباشد.درکنار ظروف استیل (سیلور)، پایه ها و طروف کریستالی این سفره را بسیار زیباتر کرده،زیر ساز آن باکس و آینه میباشد.گل آرایی این سفره طبیعی است (حجم و نوع گل آرایی به درخواست شما زوج های عزیز تغییر میکند.)

شمع آرایی به عقده گروه هوناز است.

هزینه گلی آرایی این سفره 350 ت می باشد.

مساحت تقریبی مورد نیاز 8 متر مربع میباشد.

 

توضیحات

سفره عقد استیل