هزار تومان800.000

ظروف به کاررفته دراین سفره عقد عمدتا استیل(سیلور) میباشد. زیرساز آن باکس و آینه میباشد.

گل آرایی این سفره مصنوعی است و امکان گل آرایی طبیعی بنا به سلیقه شما زوج های عزیز وجود دارد.

مساحت تقریبی مورد نیاز 2/5*2/5 است.

توضیحات