هزار تومان1.000.000

زیرساز سفره عقدی که در تصویر مشاهده میکنید از آینه و ترمه تشکیل شده و ترکیبی بسیار زیبا از سفره عقد سنتی و مدرن میباشد.

این سفره برای اجرای در منزل و مساحت کم انتخاب مناسبی است،گل آرایی آن طبیعی و هزینه آن 250ت میباشد(امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجوددارد)

شمع آرایی برعهده گروه هنری هوناز میباشد.

مساحت تقریبی موردنیاز 2/5*2/5.

توضیحات