هزار تومان1.000.000

زیرساز سفره عقدی که در تصویر مشاهده میکنید، تماما آینه است.این سفره عقد از ظروف استیل تشکیل شده که ترکیب تعدادی ظروف کریستال در آن، جلوه ی سفره را بیشتر کرده.طراحی متفاوت آینه ها در زیرساز، این سفره را نسبت به بقیه سفره های آینه استیل متمایز میکند.

گل آرایی این سفره عقد مصنوعی می باشد و امکان گل آرایی طبیعی وجود دارد.

مساحت تقریبی 3*3/5 است.

توضیحات