هزار تومان700.000

سفره عقدی که در تصویر مشاهده میکنید ترکیب زیبایی است از زیر ساز آینه و ظروف سیلور. طراحی جدید زیر ساز، این سفره را خاص تر کرده گل آرایی آن مصنوعی است و امکان گل آرایی طبیعی نیز وجود دارد.

شمع آرایی برعهده گروه هوناز میباشد.

مساحت تقریبی مورد نیاز ۲/۵*۳.

توضیحات