هزار تومان1.000.000

سفره عقدی که مشاهده می کنید یکی از سفره های عقد خاص ما می باشد که ترکیبی از ظروف ملیله نقره اصفهان و کریستال بر روی زیرساز دانتل است. سادگی و شکوه و خاص بودن این سفره نظر خیلی از عروس خانم ها را به خود جلب میکند. گل آرایی این سفره طبیعیست. رنگ آمیزی گل ها به دلخواه مشتری و ترکیب گل ها داوودی و میخک و قیمت حدودی گل آرایی این سفره حدودا 450 ت می باشد.

شمع آرایی با موسسه می باشد.

توضیحات