گروه هنری هوناز

سفره عقد کریستال چیست؟

در ایران و در وب سایت های سفره عقد ،تزیین سفره عقد با ظروف کریستال،و یاترکیب ظروف کریستال استفاده شود،سفره عقد کریستال میگویند.

کریستال به ظروفی گفته می شوند از نوع شیشه،دارای ظاهری درخشنده و شبیه به کریستال‌های کوارتز است و به نظر می‌رسد علت نامگذاری آن نیز همین شباهت باشد.

بلور نیز شباهت زیادی به کریستال دارد،و از نظر زیبایی،جلوه کمتری دارد.{به دلیل وجود کربن در کریستال شکست نور و درخشندگی در کریستال بیشتر از بلور است.}

در سفره عقد هوناز،صرفا از ظروف کریستال درجه یک،و ترکیب ظروف نقره و گل آرایی با بهترین گل ها و قیمت باورنکردنی و ترکیب معماری و هنری و تخصصی صورت میگیرد.